Priser

Kurs

Ved booking av kurs får du fast plass på det kurset du kjøper over de ukene kurset går. Du får følge en progresjon og en naturlig oppbygging av klassen over de ukene kurset varer.
Her under kan det være info om alle klassene inkludert info om antall uker og varighet, pris, og booking under hver enkelt klasse slik jeg skrev i siste klassebeskrivelse.

Priser

Kurs 8 uker 60 min – kr 1120
Kurs 10 uker 60 min – kr 1400

Kurs 4 uker 90 min – kr 840
Kurs 6 uker 90 min – kr 1260

Betaling

Kurs er fast plass på kjøpt klasse i det antall uker man har betalt. Krever ikke booking før hver gang, kun ved påmelding. Betaling kurs merkes med kursnavn, oppstartsdato og ditt fulle navn.

Betaling kurs og klippekort gjøres til konto:
32073707527

Klippekort

Ved klippekort får du et visst antall klipp du kan ta i bruk i løp av et gitt tidsrom.
Disse klippene kan brukes på alle timene på timeplanen utenom nybegynnerkurset på onsdager.

Du må booke plass på ønsket klasse foran hver klasse.

Når man deltar på klippekort hopper man inn i klassen der den er i sin progresjon i forhold til de som har kjøpt fast kursplass.

Priser

Klippekort 4 klipp – kr 700
Klippekort 12 klipp – kr 1800

4 klipp må brukes i løp av 4 uker,
12 klipp i løp av 12 uker.

Betaling

Klippekort gir tilgang til alle klasser på timeplanen, men krever booking før hver gang man skal på klasse. Betaling klippekort merkes klippekort + ønsket oppstartsdato og ditt fulle navn

Betaling kurs og klippekort gjøres til konto:
32073707527

KURS:

Kurs 8 uker 60 min – kr 1120
Kurs 10 uker 60 min – kr 1400

Kurs 4 uker 90 min – kr 840
Kurs 6 uker 90 min – kr 1260

KLIPPEKORT:

Klippekort 4 klipp – kr 700
Klippekort 12 klipp – kr 1800

4 klipp må brukes i løp av 4 uker,
12 klipp i løp av 12 uker.

DROP-IN

Drop in – kr 210 

Informasjon om betaling

Kurs
Kurs er fast plass på kjøpt klasse i det antall uker man har betalt. Krever ikke booking før hver gang, kun ved påmelding. Betaling kurs merkes med kursnavn, oppstartsdato og ditt fulle navn.

Klippekort
Klippekort gir tilgang til alle klasser på timeplanen, men krever booking før hver gang man skal på klasse. Betaling klippekort merkes klippekort + ønsket oppstartsdato og ditt fulle navn

Betaling
Betaling kurs og klippekort gjøres til konto:
32073707527

Betaling drop-in gjøres på vippsnr:
Merkes klassenavn + dato og ditt fulle navn