Hva er egentlig yoga?

Det sies ofte at yoga betyr balanse. Yoga er avledet av sanskrit-ordet Yuj, som betyr å forene, binde sammen eller temme. Yoga forsøker å skape balanse mellom kropp og sjel, kropp og sinn. Yoga er ganske enkelt et system for fysisk, mental og åndelig mosjon.

Det finnes flere hundre forskjellige former for yoga med ulike yogaøvelser å utforske og utøve.

Vi vet at mennesker praktiserte en form for yoga allerede for 5–6000 år siden, og ifølge yogahistorikeren Georg Feuerstein kanskje allerede for 25 000 år siden.

Et tema som debatteres mye er hvorvidt yoga er en religion. I flere årtusen er yoga feilaktig blitt knyttet til forskjellige teologiske og filosofiske systemer. Yoga i seg selv er ikke en religion og heller ikke knyttet til noen bestemt religion. Yoga er en åndelig disiplin. Mens religion handler om tro, er yoga ren vitenskap og verdens eldste vitenskapelige tradisjon. Yoga er en metode for å utvide bevisstheten og utdype kontakten med oss selv, ikke med ytre guddommer. Åndelighet, som ikke er det samme som religion, handler om meningsfullhet, å lytte innover til hjertet, ta hånd om seg selv og gjøre det du oppfatter som viktig, med et åpent, medfølende hjerte overfor andre. Yoga er en del av mange religioner, men religion inngår ikke som en del av yoga.

Hos oss ved Egersund Yogastudio vil du ikke bli bedt om å tro på noe bestemt eller bli pådyttet spesielle livssyn.

Vi ønsker å bidra til at du får en større kjennskap til din kropp, energi og bevissthet, og slik gi et trygt utgangspunkt for en åpen og nysgjerrig holdning til deg selv og til livet.

Du trenger ikke å være spesielt myk eller sprek for å delta; alle kan ha glede av yoga. Har du plager eller begrensninger er du fri til å stå over en øvelse. Yoga er ikke konkurranse, den handler om å komme i kontakt med seg selv; kroppen, pusten og ens naturlige indre ro. Det handler om hvordan det kjenne ut på innside, ikke om å kopiere andre på utsiden.

Vanlige virkninger av yoga er avspenning, økt energi, velvære, åpenhet og klarhet.

Den fysiske delen av yoga, asanapraksisen, løser opp spenninger i kroppen og skaper en friere flyt av både blodstrøm og energi. Her brukes bevegelser og stillinger som løsner spenninger og myker opp i kroppen. Andre øvelser trener musklene og bygger opp styrke. De indre organer stimuleres gjennom økt blodsirkulasjonen og gjennom de ulike bevegelser og stillinger.

Yogaens pusteøvelser, pranayama, reduserer anspenthet og balanserer kroppens energi. Ved å bruke pusteøvelser kan du få en mer fri og naturlig pust. Måten vi puster på er svært viktig for tilstanden i både kroppen og sinnet. Pusten er ofte hemmet hos voksne og det er godt å få løsnet opp i de spenninger som kan ligge der. Ved å oppleve pusten får du en nær kontakt med tilstanden i kroppen og en avspenning av både kroppen og sinnet.

Avspenning- og meditasjonsdelen av yoga gir deg ro og kontakt med de dypere lag av din bevissthet.

Yoga-avspenning er svært effektiv i forhold til alminnelige stresstilstander. Avspenningen som oppnås i yoga er dypere enn selv i dyp søvn og kan ikke sammenlignes med det som ofte forbindes med “avkopling” som f eks å se TV eller lese en god bok osv. Avspenning virker inn på både kropp og sinn, styrker immunforsvaret og hjelper deg til å takle utfordringer bedre. Fullstendig avspenning i kropp og sinn når du ligger ned kan være en god introduksjon til meditasjon.

Meditasjon i yoga handler ikke om tenkning og refleksjon men om utvikling av oppmerksomhet. Vår bevissthet er ikke avhengig av tanker, tvert i mot kan en dempet tankeaktivitet gi deg et større nærvær og en bedre kontakt med din intuisjon eller “magefølelse”. De fleste som setter seg ned med lukkede øyne for å finne ro vil bli oppmerksom på tankene eller kanskje tilstander som rastløshet og eller søvnighet. Du vil neppe finne ro ved å sitte å vente på at roen skal innfinne seg, men gjennom metoder som demper sinnets aktivitet og øker intensiteten i din oppmerksomhet. Etterhvert vil du gjennom meditasjon kunne utvikle en klarere oppmerksomhet

Fra det yogiske og det kvantemekaniske perspektivet er mennesket et komplekst, flerdimensjonalt energivesen, der de problemer, sykdommer og smerter vi får i livet, i bunn og grunn skyldes stopp og blokkeringer i kroppens energistrømmer. Når vi regelmessig utøver yoga og meditasjon, fører det til at energinivået blir reparert og justert, og slik kan mange oppleve at plager de har hatt blir mindre eller forsvinner helt. Yoga kan bidra til at helseplager reduseres, og forskning viser nå tendenser til at det også kan forebygge hjerte-karsykdommer. Yoga kan fungere som et godt forebyggende og rehabiliterende verktøy ved flere helsetilstander.